59club provide venues with a valuable tool to measure, improve and maintain standards of customer service.

59club มอบเครื่องมือเพื่อการวัดผล พัฒนา และ รักษามาตรฐาน ของการบริการลูกค้า


59club was established in 2007, and is now a market leader in providing bespoke mystery shopper performance measurement programmes for the Golf, Leisure, Spa, Events, F&B and Hotel Industries.


The founder of the company, Simon Wordsworth, has a wealth of experience having worked in the sector for many years at one of the worlds’ most renowned Golf and Leisure resorts. At the heart of our operations is an established and dedicated team of professionals who all bring a vast amount of experience from the Golf, Leisure & Events industry, most of which who worked at Senior Management or Directorship level. This knowledge allows for a true understanding of your business needs and the difference customer service excellence can make to your reputation.


Our Objective

The ultimate objective of 59club is to provide venues with a valuable management tool to measure, improve and then maintain standards of customer service, in turn increasing visitor and member retention. The end result being a boost to customer satisfaction, revenues and profits.

A recent study showed that nearly 90% of customers are dissatisfied with the levels of service they receive in the Golf & Leisure industries. Further statistics indicate that most of these customers would gladly pay to play or join another golf/leisure club that provided better levels of customer service, even if the facilities were not as good.

This proves that customer service has to be at the forefront of a venues strategy in conducting business.


“No Customers = No Business”

Venues should not only concentrate on meeting their customers’ needs, but try at every opportunity to exceed them. In today’s world, competition is harder than ever and if your club is failing to deliver, there are many more companies out there who are ready to fill your void. Once you lose a customer to poor service, they are likely never to return.

This is why 59club was created. It’s the only Golf, Leisure & Hospitality specific benchmarking tool in the industry that allows you to not only analyse your own club’s service standards, but also compare your results to the industry standard, elite performing clubs and competitor venues of your choice, a great way to measure how well you are performing in the market.


“Can you afford not to know how good or bad you are? Your competitors will already know!”
59club ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ 2550 และปัจจุบันเป็นผู้นําในการจัดหาลูกค้าปริศนาเพื่อวัดผลการยริการสําหรับ ธุรกิจกอล์ฟ ท่องเที่ยว สปา กิจกรรมสันทนาการ ร้านอาหาร และโรงแรมSimon Wordsworth ผู้ก่อตั้งบริษัท มีประสบการณ์มากมายในการทํางานในธุรกิจนี้เป็นเวลาหลายปีในสนาม กอล์ฟและธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนําของโลก หัวใจสําคัญของการดําเนินงานของเราคือทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการ ยอมรับและอุทิศตนเพื่อนําประสบการณ์อันยาวนานจากธุรกิจกอล์ฟ ท่องเที่ยวและกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งส่วน ใหญ่ทํางานในระดับผู้บริหารอาวุโสหรือผู้อํานวยการ ความรู้เหล่านี้ช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการทางธุรกิจของ คุณได้อย่างแท้จริงและความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้าที่แตกต่างกันสามารถสร้างชื่อเสียงของคุณได

วัตถุประสงค์ของเรา เป้าหมายอันสูงสุดของ 59club คือ มอบเครื่องมือเพื่อการวัดผล พัฒนา และรักษามาตรฐานการบริการลูกค้า เพื่อสร้างการใช้บริการของลูกค้าและสมาชิก เพื่อผลลัพธ์ ในการเพิ่ มความพึงพอใจของลูกค้ารายได้และผล กําไร

การศึกษาล่าสุดพบว่าเกือบ 90% ของลูกค้าไม่พอใจกับระดับการบริการที่พวกเขาได้รับในธุรกิจกอล์ฟและ ท่องเที่ยว นอกจากนั้น ยังมีสถิติที่ระบุว่าลูกค้าส่วนใหญ่เหล่านี้ยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อเล่นหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิก สนามกอล์ฟหรือบริษัทที่ให้การบริการลูกค้าได้ดีกว่า ถึงแม้ว่าสิ่ งอํานวยความสะดวกจะไม่ดีเท่าก็ตาม นี่แสดงให้ เห็นว่าการบริการลูกค้าจะต้องอยู่ในแนวหน้าของกลยุทธ์การจัดงานในการดําเนินธุรกิจ

"ไม่มีลูกค้า = ไม่มีธุรกิจ" ไม่ใช่เพียงแต่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่านั้น สนามกอล์ฟควรพยายามสร้างความประทับใจที่ เกินความคาดหมายทุกครั้งที่มีโอกาส ในโลกปัจจุบันการแข่งขันจะหนักขึ้นกว่าเดิมและหากธุรกิจของคุณไม่ สามารถสร้างความประทับใจได้ ธุรกิจอื่น ๆ อีกหลายแห่งก็พร้อมที่จะเติมช่องว่างแทนคุณ เมื่อคุณสูญเสีย ลูกค้าไปเพราะบริการที่ไม่ดีพวกเขาจะไม่กลับมาหาคุณอีก

นี่คือเหตุผลที่ 59club ถูกสร้างขึ้นมา เราเป็นเครื่องมือการเปรียบเทียบมาตรฐานในธุรกิจสนามกอล์ฟ ท่องเที่ยวและโรงแรมเพียงที่เดียวที่สามารถให้ท่านวิเคราะห์ระดับมาตรฐานการบริการของธุรกิจของท่านเอง แต่ยังสามารถให้ท่านเปรียบเทียบผลการประเมินกับมาตรฐานทั่วไปของธุรกิจ กับผู้นําในธุรกิจ และ กับคู่แข่งที่ ท่านเลือก ซึ่งนับเป็นวิธีการวัดผลที่ยอดเยี่ยมเพื่อดูว่า ธุรกิจของท่านเป็นอย่างไรในธุรกิจของท่าน

"ท่านยอมที่จะไม่ทราบว่า ธุรกิจของท่าน “ดี” หรือ “ไม่ดี” ในตลาดหรือ ในเมื่อคู่แข่งของท่านรู้กันหมดแล้ว?”